top of page
שפת היצירה

שפת היצירה

135.00 ₪מחיר
כולל מע״מ

 

“שפת היצירה” מכילה 20 תרחישי יצירה אורייניים המכילים רצף של פעולות
פשוטות וידידותיות המוביל בסופו ליצירה משמעותית. בנוסף כל תרחיש מלווה 
בדגשים, מטרות ורעיונות נוספים, אשר נכתבו ע”י עירית פולק לוי, קלינאית תקשורת
וגלי דלאל, מרפאה בעיסוק.

 

 

באמצעות התרחישים ניתן:
   ליהנות יחד
   להעצים את הילד/ה ולחזק את הדימוי העצמי
   להעשיר את אוצר המילים ואת ידע העולם
   לקדם מיומנויות שיחה
   לעודד סקרנות ולמידה פעילה
   לקדם התארגנות במרחב 
   לתרגל התארגנות להבעה מורכבת
   לתרגל בניית משפטים מורכבים
   לקדם מיומנויות קריאה וכתיבה
   לקדם את עצמאות הילד/ה
   להיחשף  למגע של למרקמים חדשים
                         ועוד...

 

 

 
    bottom of page