top of page
ורוד.jpg

תרחישים

מתכונים לבישול ויצירה המכילים מגוון המלצות לקידום התפתחותם של ילדים

המארזים  מזמנים בניית משפטים, העשרת אוצר המילים, התארגנות להבעה מורכבת (ארגון מסר)
גם גמישות מחשבתית ופתרון בעיות.

bottom of page