top of page

משחקי מחשבות

 משחקי מסלול שיתופיים לקידום מיומנויות שפה

במהדורה החדשה - המשחקים "מחשבה לדרך", "מחשבה בחברה" ו"מתי מגיעים" 
הינם חלק ממארז הכולל קופסה קשיחה ולוח זהה.
כל המשחקים מונחים על אותו לוח והמשחקיות דומה. 
המטרות לקידום מיומנויות החשיבה והשפה הינן שונות.

 המשחקים מזמנים בניית משפטים, העשרת אוצר המילים והתארגנות להבעה מורכבת (ארגון מסר).

bottom of page