top of page

משחקי מחשבות

 משחקי מסלול שיתופיים לקידום מיומנויות שפה

 המשחקים מזמנים בניית משפטים, העשרת אוצר המילים והתארגנות להבעה מורכבת (ארגון מסר).

bottom of page