top of page
סגול.jpg

קידום שיח רגשי

משחקים וערכות לקידום היכולת לפתרון בעיות וויסות רגשי

 המשחקים והערכות מזמנים שיום רגשות, פתרון בעיות, בניית משפטים, העשרת אוצר המילים והתארגנות להבעה מורכבת (ארגון מסר).

bottom of page