top of page

סדנאות

Picture1.jpg

סדנה למטפלים ונשות חינוך

סדנה יוזמה והיענות בראי המודל של עיבוד מידע

נעמיק את הידע בנושא עיבוד מידע ונדון בהשפעתו על התפתחות התקשורת והשפה אצל ילדים בעזרת המודל של עיבוד מידע שפותח ע"י הגב' אתי ארד, מרפאה בעיסוק.

 

ננסה להבין מהי חווית הילדים המתמודדים עם שונות בעיבוד מידע במטרה לתת מענה מדוייק וקשוב יותר.

 

תהליך עיבוד מידע מתרחש כאשר מערכת החושים של האדם קולטת כמויות עצומות של מידע ואותו מידע משוייך לאסוציאציות קוגניטיביות קודמות הקיימות בזיכרון.

עיבוד מידע  מסייע להבין את העולם ומאפשר לקחת חלק פעיל ולהשתתף במצבים שונים.

בסדנה נקיים מפגש מקוון בו נשוחח על התפתחות התקשורת והשפה של ילדים ונדון כיצד היא מושפעת מהיכולת לעבד מידע. במהלך הסדנה יעלו דוגמאות רבות של מטופלים, אשר בעזרתם נלמד כיצד ניתן לקדם את יכולות הילדים לעבד מידע במגוון הקשרים טבעיים.

סדנה להורים

סדנה "עיבוד כדי שאף ילד והורה לא "ילכו לאיבוד

כיצד מקדמים ילדים המאובחנים על הרצף האוטיסטי (ASD) מתוך ניסיון להבין את החוויה שלהם בעולם?

תהליך עיבוד מידע מתרחש באמצעות מערכת החושים של האדם. מערכות החוש השונות קולטות כמויות עצומות של מידע והמידע עובר עיבוד ו"מתחבר" לידע קודם שקיים אצלנו, בני האדם, בזיכרון.

 

בעזרת עיבוד מידע אנו מצליחים להבין את העולם, להבין מצבים חברתיים וכך יכולים לקחת חלק פעיל ולהשתתף בסיטואציות שונות.

 

בסדנה נקיים מפגש מקוון בו נשוחח על התפתחות התקשורת והשפה של ילדים ונדון כיצד היא מושפעת מהיכולת לעבד מידע (נתמקד בעיקר בילדים המאובחנים על הרצף האוטיסטי ASD). במהלך הסדנה יעלו דוגמאות רבות של ילדים, אשר בעזרתן נלמד כיצד ניתן לקדם את היכולות של ילדים המתמודדים עם שונות בעיבוד המידע במגוון סיטואציות בבית ובמסגרות הגן והבית ספר מתוך ניסיון להבין את החוויה שלהם בעולם.

head-with-faces-looking-different-directions-inner-conflict-with-identity-deceitfulness.jp

מוצרים דומים

bottom of page